Regels / Voorwaarden kort


Om gebruik te maken van onze rotator dient u rekening te houden met de onderstaande regels / voorwaarden.

 • SuperRotator is niet verantwoordelijk voor de acties van haar gebruikers.
 • SuperRotator behoudt het recht advertenties/gebruikers te verwijderen.
 • Wij staan slechts 1 account per IP/huishouden toe.
 • Accounts mogen niet worden verkocht, verhandeld of worden gebruikt door meerdere personen.
 • Het is niet toegestaan illegale, affliatie, erotische, ptp of discriminerende websites te plaatsen in onze rotator of tussen websites.
 • Het is niet toegestaan sites met een schokkende/smerige inhoud te plaatsen in onze rotator of tussen websites.
 • Het is niet toegestaan sites te promoten met pop-up, autorefreshers, virussen, malware of bevestigingsformulieren op onze site/rotator.
 • Het is niet toegestaan sites te promoten waarbij direct een video wordt afgespeeld.
 • SuperRotator is niet verandwoordelijk voor eventuele fouten op de site of de door SuperRotator mogelijk aan gerichte schade.
 • SuperRotator behoudt het recht ten alle tijden te stoppen.
 • Het is niet toegestaan te klikken met botjes, tools of andere geautomatiseerde oplossingen. Indien wij dit constateren verliest u uw account op al onze sites.

Regels / Voorwaarden uitgebreid


Deelname
Door u in te schrijven gaat u akkoord met alle voorwaarden en condities die in deze overeenkomst worden genoemd.
SuperRotator mag, op ieder moment, ervoor kiezen om dingen toe te voegen, te veranderen en/of te verwijderen (van gedeeltes) uit deze overeenkomst en worden veranderingen van kracht zonder vooraf de leden te hoeven informeren. Leden worden geïnformeerd over elke verandering van dit beleid via een email, verstuurd naar hun contact emailadres dat in hun profiel staat. Als een wijziging onacceptabel voor u is, bestaat er slechts de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen. Als u vervolgens blijft deelnemen nadat wij u op de hoogte hebben gesteld van de verandering in onze overeenkomst, is deze nieuwe overeenkomst bindend.

Voorwaarden leden
U mag aan ons programma deelnemen als u activiteiten verricht vanaf een IP uit Nederland en/of België plus woonachtig bent in deze landen.
Iedere gebruiker dient een eigen rekeningnummer te hebben.
 • Het is ook niet toegestaan om vanaf het IP van een andere gebruiker in te loggen of te klikken.
 • Wij staan slechts 1 account per persoon/emailadres/IP adres en bankrekeningnummer toe.
 • Overtreding leid tot definitieve verwijdering van uw account.
 • U gaat ermee akkoord dat uw gegevens in uw profiel valide zijn.
 • U mag geen valse identiteit aannemen.
 • U mag niet meerdere keren inschrijven met verschillende emailadressen.

Als er zich een geval van fraude, systeemmisbruik of enige activiteit verondersteld als onbehoorlijk of illegaal door SuperRotator wordt ontdekt, resulteert dit in verwijdering van het lid en zullen eventueel gerechtelijke stappen worden ondernomen. U moet het email account behouden dat u gebruikte tijdens inschrijving bij SuperRotator.
Wanneer u een nieuw emailadres krijgt zult u uw gegevens moeten wijzigen.
U gaat er mee akkoord om email advertenties te ontvangen van SuperRotator.

Als zich het feit voordoet dat uw emailaccount geblokkeerd is of afgesloten voor berichten van SuperRotator, zal uw account worden verwijderd. Dit gebeurt met name bij emailaccounts die regelmatig vol zijn. Het sturen van spammail naar ons resulteert automatisch in het verwijderen van uw account en de aanspraak op de verdiensten tot en met de datum van verwijdering. Email adressen Auto-responders worden ook onmiddellijk verwijderd.
 
Wij laten het niet toe dat leden hun account verkopen of weggeven.
Indien een lid zijn/haar account verkoopt aan derden zal het account definitief geblokkeerd worden op SuperRotator.
 
Het promoten/adverteren van affiliate links cq. programma's is niet toegestaan, inwisselopdrachten voor campagnes via Tradetracker, Daisycon en Cleafs e.d. zijn niet mogelijk.
 
In geval een lid langer dan 90 dagen niet heeft ingelogd op SuperRotator zal deze verwijderd worden. Hiermee vervallen alle inkomsten en referrals, alsmede zullen nog lopende advertenties worden verwijderd.
 
De relatie tussen beide partijen
Het lid en SuperRotator  zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst leidt tot wat voor partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of een verhouding werknemer/werkgever tussen u en SuperRotator. U moet begrijpen dat u niet de mogelijkheid heeft om aanbiedingen te doen of te accepteren of te vertegenwoordigen namens  SuperRotator. U mag geen beloftes doen, niet op uw site of waar dan ook, dat iets uit dit onderdeel zal tegenspreken. U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven en betalen van wat voor belastingen dan ook over het geld dat u verdient met deelname aan dit programma.

Beperking van aansprakelijkheid
SuperRotator  is niet aansprakelijk voor verloren gegane verdiensten, verloren gegane kansen of iedere andere directe of indirecte, speciale, veronderstelde, incidentele of consequente schade voortkomende uit of verband houdende met de overeenkomst van het SuperRotator programma, ook al is SuperRotator op de hoogte gebracht omtrent de mogelijkheid van eventuele schade. Derhalve, SuperRotator beperkt de verantwoordelijkheid die ontstaat onder deze overeenkomst en zal nooit meer kunnen bedragen dan het bedrag aan totale beloningen die zijn betaald of betaalbaar zijn aan jou krachtens deze overeenkomst.

Cheaten
U mag uw referral en linkspel link niet promoten middels ongevraagde email (zgn. SPAMMING), newsgroep postings, of welke andere methode van massacommunicatie dan ook. Het niet nakomen hiervan leidt tot directe verwijdering van het lidmaatschap van SuperRotator en kan leiden tot gerechtelijke stappen. SuperRotator steunt ontegenzeggelijk de Anti-Spamming wetgeving. Spamming is een ernstig vergrijp. Ieder lid dat gepakt wordt met Spamming zal niet alleen zijn account direct verliezen, maar ook zijn verdiensten uit het verleden, heden en in de toekomst, maar zal ook verantwoordelijk gehouden worden voor Spamming. Ook zullen wij meewerken met de overheid en onderzoeken die voortkomen uit het Spamming incident. SuperRotator kan u kosten in rekening brengen per spam email die is verzonden.

Meerdere inschrijvingen zullen resulteren in het direct verwijderen van alle betrokken accounts. Meerdere keren aanmelden vanaf dezelfde computer wordt ook gezien als fraude. SuperRotator zal kosten in rekening brengen en de verdiensten terugvorderen voor de meerdere aanmeldingen.

Klikken via/met proxy zijn ten strengste verboden evenals popups en popunders.
Verder wil SuperRotator op geen enkele manier in verband gebracht worden met racistische- en/of pornografische uitingen.

Adverteren
Het is niet toegestaan illegale, affliatie, erotische of discriminerende websites te plaatsen op onze site,  het is tevens niet toegestaan sites te promoten met pop-up, autorefreshers, virussen, malware of bevestigingsformuleren op onze site.
Indien advertenties geplaatst worden die niet zijn toegestaan behoudt SuperRotator het recht deze zonder compensatie te verwijderen.